با حضور اعضای شرکت تعاونی؛

جلسه مجمع عادی شرکت تعاونی مسکن شهرداری خوی برگزار شد

شرکت تعاونی مسکن شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه مجمع عادی شرکت تعاونی مسکن شهرداری خوی با حضور اعضا و هیئت مدیره شرکت در محل سالن جلسات شهید برگزینی اداره مرکزی برگزار شد.

برگزاری جلسه مجمع عادی شرکت تعاونی شهرداری خوی

جلسه مجمع عادی شرکت تعاونی مسکن شهرداری خوی برگزار شد.