در اولین روز کاری؛

جلسه فوق العاده مهندس نصراله پور شهردار خوی با مسئولین حوزه معاونت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ مهندس نصراله پور شهردار خوی در اولین روز کاری معاون جدید خدمات شهری با مسئولین حوزه معاونت جلسه فوق العاده ای برگزار کرد.