کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

جلسه صبح روز جمعه معاونت خدمات شهری

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه هماهنگی و بررسی امورات روزانه شهر در جلسه معاونت خدمات شهری با حضور معاون و جانشین خدمات شهری، مسئولین نواحی پنج گانه و مسئول ستاد رفع سد معبر شهرداری خوی برگزار شد.

جلسه معاونت خدمات شهری

جلسه معاونت خدمات شهری با حضور اعضا برگزار شد