در راستای پیشبرد اهداف و روند اجرای پروژه ها ؛

جلسه شهردار خوی با معاون امور زیربنایی و ترافیک بهمراه مدیران و کارشناسان معاونت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور شهردار خوی در راستای پیشبرد اهداف سازمان ، با معاون امور زیربنایی و ترافیک بهمراه مدیران و کارشناسان این معاونت جلسه ای برگزار کرد .