در راستای برگزاری راهیان نور؛

جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی کاروان های راهیان نور جنوب کشور

جلسه پشتیبانی راهیان نور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی کاروان های راهیان نور جنوب کشور با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری خوی در محل فرمانداری ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

جلسه راهیان نور جنوب کشور

جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی کاروان های راهیان نور جنوب کشور