با حضور اعضای شورای شهر؛

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور شورا، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

جلسه شورای شهر خوی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی