با حضور اعضا؛

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، معاون شهردار خوی و اصحاب رسانه به ریاست سیفعلی مرادی نائب رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی شورای شهر

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه