در راستای بررسی نامه های ادارای و مردمی؛

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی ، با حضور اعضای شورا ، شهردار محترم خوی و اصحاب رسانه به ریاست دکتر محمد صادق نژاد نائب رئیس شورای شهر با موضوع بررسی نامه های ادارای و مردمی برگزار شد .