به جهت هماهنگی و بهبود خدمات دهی ؛

جلسه توجیهی پیمانکاران نواحی پنج گانه شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری ، جلسه توجیهی پیمانکاران نواحی پنج گانه شهر خوی با حضور معاون خدمات شهری شهردار خوی برگزار شد .