با آغاز هفته نیروی انتظامی انجام شد؛

جلسه تعامل مشاوران فراجا با معاونت منطقه یک بمناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی ، جلسه تعامل مشاوران فراجا با معاونت منطقه یک در جهت هم افزایی و افزایش همکاری ها برگزار شد .