با میزبانی شهرداری خوی؛

جلسه بررسی مشکلات صنعت ساختمان سازی، نظارت برنحوه اجرا و جلوگیری ازساخت وسازغیرمجاز

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه بررسی مشکلات صنعت ساختمان سازی، نظارت برنحوه اجرا و جلوگیری ازساخت وسازغیرمجاز با حضور محمد صادق نژاد رییس کمسیون عمران وشهرسازی شورای اسلامی شهر، رییس نظام مهندسی خوی،معاون شهرسازی، مدیران مناطق وکارشناسان شهرسازی شهرداری خوی برگزار شد.