جلسه آموزشی توجیهی بنیاد مسکن

در خصوص ارزیابی آسیب‌های منازل بر اثر وقوع زلزله

سالن اجتماعات شهید برگزینی