با توجه به مطالبه مردم ؛

جدول گذاری و بهسازی جداول میدان فجر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جدول گذاری و بهسازی جداول میدان فجر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .