به همت شهرداری خوی؛

جدول گذاری در فاز سوم کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی

استمرار عملیات پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شور ای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری در فاز سوم کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجرا می باشد.

 جدول گذاری در فاز سوم کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی

جدول گذاری در فاز سوم کمربندی جدیدالاحداث شهید سلیمانی