در راستای حفظ منابع آب؛

جایگزینی سنگ فرش در بلوارها با حذف چمن

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شهردار خوی گفت : سیاست های کلی مدیریت شهری مبنی بر حذف چمن از وسط بلوارها با توجه به مصرف بیش از حد آب در وضعیت کم آبی می باشد و به جای آن از گیاهان و درختانی استفاده می شود که نیاز کمی به آب داشته و مقابل کم آبی مقاوم باشند .

حسن نصراله پور با تشریح سیاست های مدیریت شهری در کنترل مصرف آب بیان داشت : در سیاست های کلی مبنی بر حذف چمن به علت مصرف زیاد آب ، گامی مثبت در مدیریت کمبود آب شهر برداشته می شود .

وی در رابطه با حذف چمن ها و جایگزینی آن با کاشت درخت اظهار داشت: با توجه به گرمای بی سابقه فصل تابستان و کاهش برداشت از منابع آبی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری در راستای کنترل مصرف ، شهرداری خوی اقدامی در مقابله با عمل تنش آبی بر روی پوشش گیاهی فضای سبز نموده است.

شهردار خوی تصریح کرد: از ثمرات این اقدام کاهش نیاز آبی گونه ها در دوره های آتی آبیاری و جایگزینی بخشی از پوشش گیاهی با گونه های جدید و مقاوم به کم آبی خواهد بود.

نصراله پور در پایان گفت : در گام اول ، از حدفاصل پلیس راه خوی _ ارومیه تا پل آیت الله خویی (ره) چمن وسط این بلوار حذف و سنگ فرش تعبیه می شود و در کنار آن نیز افزایش سیستم آبیاری قطره ای نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد .