#تکم_چی در خیابان های خوی

تکم گردانی در خیابان های خوی

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی آئین سنتی تکم گردانی طبق روال هر ساله در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در نقاط مختلف شهر خوی برگزار شد

بیزیم یرده یومورتانی یویارلار
اونو دونوب یددی رنگه بویارلار
یددی سینده تحویل اوسته قویارلار
سیزین بوتازه بایراموز مبارک
آییز، ایلیز، هفتز، گونوز مبارک