شهر خوب، شهر پاک؛

تکاپوی نواحی ۵ گانه شهرداری خوی در تنظیف شهر

تکاپوی شهرداری در نگهداشت شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امین الهوردی زاده در تشریح این خبر عنوان کرد: خدمات شهری این شهرداری اقداماتی از قبیل رفت و روب اساسی محلات، لایروبی و پاکسازی آبروها و کانال ها و همچنین لکه گیری و آسفالت ریزی، وضعیت اجرای کنترل جمعیت و ساماندهی سگ های بلاصاحب، وضعیت سرویس های بهداشتی سطح مناطق، جمع آوری زباله ها بصورت مستمر انجام میگیرد.

وی همچنین در ادامه افزود: همکاران ما در نواحی ۵ گانه در تلاش هستند تا با اجرای طرح های مختلف و تنظیف مستمر، سطح رضایتمندی شهروندان را بالا برده و نیز شهر خوی را تبدیل به شهر پاک نماییم.

الهوردی زاده خاطرنشان کرد: همچنین در راستای سنجش نقاط ضعف و قوت، تقویت توانمندی ها و رفع کاستی ها و نقاط ضعف و اجرای طرح های تعریف شده توسط نواحی در ارایه خدمات، ارزیابی هایی نیز صورت می گیرد تا در ادامه شاهد خدمت رسانی مطلوب تری از سوی مدیریت شهری به شهروندان باشیم.

خدمات شهری

تکاپوی نواحی ۵ گانه شهرداری خوی در تنظیف شهر