با همت شهرداری خوی؛

تکاپوی مدیریت شهری در اتصال شریان ترافیکی شهر به میدان مدافعین حرم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مجموعه مدیریت شهری با تمام توان در حال انجام عملیات اجرایی فازهای دوم و سوم کمربندی شهید سلیمانی می باشد

بر اساس این گزارش در فاز دوم و سوم این مسیر تلاش برای اتمام تملک زمین های مورد مسیر ادامه دارد، همچنین عملیات زیر سازی و آماده سازی در هر دو فاز در حال اجرا می باشد و عملیات جدول گذاری در قطعه فاز سوم آغاز شده است.
قابل ذکر است مجموعه مدیریت شهری با به کارگیری تمامی امکانات خود در صدد به اتمام رساندن هر دو فاز باقی مانده کمربندی شهید سلیمانی در کمترین زمان ممکن و اتصال این شریان ترافیکی شهر به میدان مدافعین حرم و تکمیل رینگ دور شهر خوی می باشد.