خوی در مسیر توسعه؛

تکاپوی شهرداری در احیای تاریخ خوی

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) بصورت شبانه روزی توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد که بزودی به بهره برداری می رسد.

باغ دلگشا

تکاپوی شهرداری خوی در احیای تاریخ خوی