پس از ۱۲ ساعت؛

تکاپوی شهرداری خوی در آپارتمان های زیتون

شهرداری خوی در آپارتمان های زیتون

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با گذشت ۱۲ ساعت از آبگرفتگی شدید در آپارتمان های زیتون، معاونت های مختلف شهرداری به همراه سازمان آتش نشانی کماکان در تلاش هستند تا پاکسازی کامل در آپارتمان های زیتون را انجام دهند.

شهرداری خوی در آپارتمان های زیتون حضور داشت

تکاپوی شهرداری خوی در آپارتمان های زیتون