توزیع ۱۰۰ حلقه لاستیک خودرو اهدایی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و سازمان های تاکسیرانی و جمل و نقل بار و مسافر کشور

توزیع ۱۰۰ حلقه لاستیک خودرو اهدایی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و سازمان های تاکسیرانی و جمل و نقل بار و مسافر کشور به تاکسیرانان خسارت دیده در زلزله شهرستان خوی توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی