خادم عزاداران حسینی هستیم؛

توزیع آب معدنی و شربت برای نمازگزاران جمعه عاشورایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، آب معدنی و شربت برای نمازگزاران جمعه عاشورایی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی توزیع شد .