تنظیف معابر و جوب های آب هسته مرکزی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ تنظیف معابر و جوب های آب هسته مرکزی شهر توسط اکیپ های معاونت خدمات شهری شهرداری خوی اجرایی گردید.