شهردار خوی در گفتمان مقاومت؛

تمدن سازی غیر از کتاب میسر نیست

برگزاری گفتمان مقاومت در شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، گفتمان مقاومت به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوی با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری و سپاه خوی در محل سالن شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد.

شهردار خوی در این مراسم ضمن بیان جایگاه کتاب در جامعه، گفت: مقام معظم رهبری یکی از پرمشغله ترین افراد جامعه محسوب می شود اما بارها شاهد هستیم که چه اندازه به موضوع کتاب و کتابخوانی اهمیت داده است بطوریکه خود نیز دارای کتاب های مختلف می باشد.

حسن نصراله پور با اشاره به ثبت وقایع در گذشته و حال از طریق کتاب، بیان داشت: تمدن سازی غیر از کتاب میسر نیست و امروز نیز نویسندگان باید مظلومیت مردم غزه و جنایات رژیم صهیونسیتی را ثبت و ضبط و به آیندگان انتقال دهند.

وی از مسئولیت والدین در وابستگی فرزندان به کتاب گفت و عنوان کرد: والدین نقش اساسی در انس جوانان با کتاب و ارتقای سرانه مطالعه آنها دارند و این امر باید بصورت جدی پیگیری شود.

در این مراسم سخنرانانی نیز از شهرستان های خوی و سلماس با بیان سخنان خود، کتاب هایی با موضوع مقاومت و مبارزه با صهیونیسم معرفی کردند.

گفتمان مقاومت

با حضور اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان های خوی و سلماس، بررسی آثار تالیفی و ترجمه ادبیات فارسی در حوزه مبارزه با صهیونیسم