طی سال جاری صورت گرفته است؛

تماس بیش از ۲ هزار شهروند خویی با سامانه ۱۳۷ شهرداری در سال جاری

سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امین الهوردی زاده با بیان اینکه در سال جاری کارشناسان مرکز ارتباطات مردمی شهرداری خوی پاسخگوی افزون بر ۲ هزار نفر از شهروندان این شهر بودند، اظهار کرد: از این تعداد، بیش هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان درخواست‌های اجرایی داشتند و بیش از ۵۰۰ مورد نیز مربوط به مشاوره و اطلاع‌رسانی بود.

وی افزود: با توجه اینکه شهروندان در فصل زمستان درخواست هرس درختان را از طریق تماس با ۱۳۷ مطرح می‌کنند، از ماه گذشته موضوع هرس درختان با ۱۵۰ مرتبه تماس، بیشترین آمار تماس‌ها را به خود اختصاص داد.

معاون خدمات شهری شهرداری خوی با اشاره به اینکه شهروندان به راحتی می توانند مشکلات خود را به شهرداری انتقال دهند اظهار کرد: سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی بین شهروندان و مجموعه مدیریت شهری است که بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات، مطالبات و مشکلات حوزه شهری می باشد.

سامانه 137 پل ارتباطی مردم

تماس بیش از ۲ هزار شهروند خویی با سامانه ۱۳۷ شهرداری در سال جاری