در صحن شورای اسلامی شهر خوی صورت گرفت ؛

تقدیر مدیرکل دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش از عضو شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، در متن این لوح تقدیر آمده است ؛
برادر ارجمند جناب آقای حمیدرضا عمرانی

رئیس محترم شورای شهرستان و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی

با سلام و احترام
مشورت با مردم و جلب مشارکت آنان در امور همواره یکی از محورهای اساسی در نیل به جامعه متعالی و پیشرو تلقی می‌گردد و در همین راستا قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش زمینه ساز گسترش مشارکت های همگانی در امر تعلیم و تربیت بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ملی و محلی به یکی از مهمترین بستر های برقراری عدالت تربیتی در سطح کشور محسوب می شود .
برادر ارجمند جناب آقای حمیدرضا عمرانی ، این شورا با برقراری تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و نهادها به فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مذهبی و انقلابی در تنظیم روابط ارکان سهیم و موثر بر نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی افزایش تفویض اختیار به آنان در راستای اجرای راهبرد دولت سیزدهم مبنی بر مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش است .