در راستای برگزاری هرچه بهتر اردوهای راهیان نور؛

تقدیر فرمانده سپاه شهرستان خوی از سازمان حمل و نقل شهرداری

تقدیر از سازمان حمل و نقل شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرمانده سپاه شهرستان خوی با اهدای لوحی به ریاست و بسیجیان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی به پاس همکاری و تلاش های شبانه روزی در برگزاری هر چه بهتر اردو های راهیان نور شمالغرب کشور تقدیر کرد.

تقدیر فرمانده سپاه از شهرداری خوی

تقدیر فرمانده سپاه شهرستان خوی از سازمان حمل و نقل شهرداری