تغییر الگوی کاشت و افزایش بهره وری

تغییر الگوی کاشت و افزایش بهره وری توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی