شهردار خوی خبر داد؛

تعویض چمن مصنوعی پارک سلامت به پایان رسید

تعویض چمن مصنوعی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور از اعتبار ۱۲ میلیارد ریالی هزینه شده برای بهسازی و تعویض چمن پارک سلامت خبر داد و افزود: این زمین چمن مصنوعی پس از بهره برداری در سانس های مشخص در اختیار شهروندان عزیز و بخصوص جوانان منطقه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم اجتماعی در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ترویج و توسعه فرهنگ ورزش و کشف استعدادهای ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقا سطح سلامت است، بیان کرد: این موضوع با احداث زمین‌های چمن مصنوعی در مناطق مختلف شهر خوی در حال تحقق است.

شهردار خوی اظهار داشت: این زمین ورزشی در راستای تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی که گامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی است در منطقه‌ هدف مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

نصراله پور اضافه کرد: همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته و پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر، تعداد ۴ زمین چمن مصنوعی برای جوانان این شهر در سال جاری احداث خواهد شد.

تعویض چمن مصنوعی پارک سلامت

تعویض چمن مصنوعی پارک سلامت به پایان رسید