به همت شهرداری خوی ؛

تعریض خیابان پیام نور خوی استمرار دارد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات تعریض خیابان پیام نور محدوده دانشگاه پیام نور تا نقطه منتهی به جاده خوی_رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد .