به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی؛

تعریض انتهای خیابان پیام نور به پایان رسید

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای رفع گره ترافیکی و نقاط حادثه خیز شهر، تعریض انتهای خیابان پیام نور پس از انجام عملیات های مسیرگشای، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی به پایان سید.

تعریض خیابان پیام نور

تعریض انتهای خیابان پیام نور به پایان رسید