پس از بررسی های کارشناسی شده؛

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری خوی تصویب شد

تصویب تعرفه عوارض محلی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری خوی طی جلسه شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

همچنین فایل دفترچه تعرفه عوارض از طریق پرتال شهرداری خوی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به آدرس khoy.ir قابل دریافت و رویت می باشد.

تصویب تعرفه عوارض محلی

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری خوی تصویب شد