در راستای برگزاری کلاس های مختلف در خانه محله صورت گرفت؛

تسطیح و آماده سازی محوطه خانه محله شهرداری خوی

خانه محله شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، محوطه خانه محله شهرداری خوی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک این شهرداری تسطیح و ساماندهی برای آماده سازی آسفالت شد.

خانه محله شهرداری خوی

تسطیح و آماده سازی محوطه خانه محله شهرداری خوی