همزمان با برگزاری همایش بین اللملی آتش نشانی صورت گرفت؛

ترفیع درجه رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

ترفیع درجه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حکم درجه سجاد حسینلو رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی توسط فر آتش پاد مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور و رئیس ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی در ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری اعطا گردید.

اعطای درجه رئیس آتش نشانی خوی

ترفیع درجه رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی