به همت شهرداری؛

تداوم کلاس های آموزشی در خانه محله شهرداری خوی

تداوم کلاس های آموزشی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، کلاسهای فینگر فود، میوه آرایی و چرم دوزی در کنار سایر دوره های آموزشی در خانه محله اداره آموزش شهرداری خوی استمرار دارد.

تداوم کلاس

تداوم کلاس های آموزشی در خانه محله شهرداری خوی