خوی در مسیر شکوفایی؛

تداوم عملیات کف سازی در پارک کوهستانی خاتون

استمرار عملیات اجرایی پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات کف سازی در پارک کوهستانی خاتون توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت جدی تداوم دارد.

تداوم عملیات اجرایی خاتون

تداوم عملیات کف سازی در پارک کوهستانی خاتون