خوی در مسیر توسعه؛

تداوم عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی

آخرین اقدامات کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

عملیات عمرانی

عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی