استمرار عملیات عمرانی؛

تداوم عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

عمرانی

عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی