به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی صورت می گیرد؛

تداوم عملیات عمرانی در کمربندی شهدای خدمت

کمربندی جدیدالاحداث

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی جدید شهدای خدمت توسط اکیپ های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی تداوم دارد.

عملیات عمرانی در کمربندی شهدای خدمت

تداوم عملیات عمرانی در کمربندی شهدای خدمت