خوی در مسیر توسعه؛

تداوم عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا خوی

شهر در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی احیای باغ تاریخی دلگشا و ایجاد پارکینگ اختصاصی توسط معونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

باغ تاریخی دلگشا

تداوم عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا خوی