کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

تداوم عملیات عمرانی در احیای باغ تاریخی دلگشا

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در احیای باغ دلگشا بصورت شبانه روزی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی تداوم دارد و تا روز طبیعت به بهره برداری خواهد رسید.

عملیات عمرانی در باغ دلگشا

تداوم عملیات عمرانی در احیای باغ تاریخی دلگشا