استمرار عملیات عمرانی؛

تداوم عملیات سنگ فرش چینی در میدان ولیعصر(ع)

استمرار عملیات عمرانی در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات سنگ فرش چینی در میدان ولیعصر(عج) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرا و استمرار دارد.

سنگ فرش چینی در میدان ولیعصر

تداوم عملیات سنگ فرش چینی در میدان ولیعصر(ع)