استمرار عملیات عمرانی؛

تداوم عملیات زیرسازی، آماده سازی و تسطیح کوچه صفا ١٢

استمرار پروژه های عمرانی در سطح شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی، آماده سازی و تسطیح کوچه صفا ١٢ توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

زیرسازی و آماده سازی کوی صفا

تداوم عملیات زیرسازی، آماده سازی و تسطیح کوچه صفا ١٢