استمرار عملیات عمرانی؛

تداوم عملیات جدول گذاری و اجرای سنگ فرش پیاده رو خیابان پیام نور

استمرار عملیات عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری و اجرای سنگ فرش پیاده رو خیابان پیام نور منتهی به مسیر خوی – رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجرا است.

سنگ فرش خیابان پیام نور

تداوم عملیات جدول گذاری و اجرای سنگ فرش پیاده رو خیابان پیام نور