به همت شهرداری خوی؛

تداوم عملیات تعریض خیابان پیام‌نور منتهی به تقاطع مسیر خوی_قطور_رازی

تعریض خیابان پیام نور خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات تعریض خیابان پیام‌نور منتهی به تقاطع مسیر خوی -رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

تعریض خیابان پیام نور خوی

تداوم عملیات تعریض خیابان پیام‌نور منتهی به تقاطع مسیر خوی_قطور_رازی