کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

تداوم عملیات تسطیح و زیرسازی میدان جدیدالاحداث کمربندی شهید سلیمانی

تکاپوی شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات تسطیح و زیرسازی میدان جدیدالاحداث کمربندی شهید سلیمانی تقاطع خیابان محله قاضی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

عملیات تسطیح در کمربندی شهید سلیمانی

تداوم عملیات تسطیح و زیرسازی میدان جدیدالاحداث کمربندی شهید سلیمانی