کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

تداوم عملیات احداث سرویس های بهداشتی در محوطه مزار مطهر شهدای گمنام

استمرار عملیات های عمرانی در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات احداث سرویس های بهداشتی در محوطه مزار مطهر شهدای گمنام توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم داشته و بزودی به بهره برداری می رسد.

تداوم عملیات در تپه شهدای گمنام

تداوم عملیات احداث سرویس های بهداشتی در محوطه مزار مطهر شهدای گمنام