در راستای رفع مطالبات مردمی؛

تداوم عملیات آماده سازی و زیرسازی در کوی شفق

ساماندهی باغ جورتان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی در کوی شفق(جورتان باغی) انتهای بلوار زنبورداران توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

زیرسازی کوی شفق

تداوم عملیات آماده سازی و زیرسازی در کوی شفق