به همت شهرداری خوی؛

تداوم عملیات آماده سازی جهت جدول گذاری کوچه منتهی به خیابان بشارت

استمرار عملیات های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آماده سازی جهت جدول گذاری کوچه منتهی به خیابان بشارت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

جدول گذاری

عملیات آماده سازی جهت جدول گذاری کوچه منتهی به خیابان بشارت