نهضت مسیرگشایی و آسفالت ریزی در خوی ادامه دارد؛

تداوم عملیات آسفالت ریزی در پروژه مسیرگشایی معابر امین دیوان، تلگراف و حاتم خان

استمرار عملیات های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی در پروژه مسیرگشایی در معابر امین دیوان، تلگراف و حاتم خان توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی تداوم دارد.

نهضت آسفالت ریزی و مسیرگشایی در خوی

تداوم عملیات آسفالت ریزی در پروژه مسیرگشایی معابر امین دیوان، تلگراف و حاتم خان